ความสงบ

ในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน การแก่งแย่ง ชิงดีชิงเด่น ก็มักจะมีมุมสงบๆที่ซ่อนอยู่เสมอ...............เหมือนที่พระพุทธเจ้าเคยบอกเราไว้ว่า " สุขอื่น ยิ่งกว่าความสงบไม่มี " และจากการพิสูจน์ ผมก็ได้ค้นพบว่า คำสอนของพระพุทธองค์นั้นเป็นจริงทุกประการ...............เมื่อใดที่ใจของเรามีความสงบ นิ่ง และใสเย็นเหมือนดังสายน้ำ ย่อมนำพาความชุ่มฉ่ำ เบิกบานใจไปทุกที่ ที่สายน้ำไหลผ่าน

ความสุขมักจะเริ่มต้น จากการที่เรา "สงบ " จริงๆนะครับ อย่างเวลาเราได้หยุดมองภาพใดภาพนึงที่เราชอบ ก็เหมือนกับโลกหยุดหมุน ความสงบและเบิกบานใจก็เริ่มขึ้น ความสุขก็เริ่มขึ้นเช่นกัน ผมจึงมักจะแนะนำคนที่รู้จักว่า เวลาที่ต้องการหาแรงบันดาลใจ ลองหยุดพักหาความสงบดูก่อน และอะไรๆก็จะดีขึ้นตามลำดับ

บล็อกของเราเป็นบล็อกเล็กๆ ที่อยากจะสร้างความ "สงบ" และความสุขใจให้กับผู้ที่ได้แวะเวียนเข้ามาอ่านเรื่องราว ชมภาพต่างๆที่ได้เลือกมาลงไว้ เพราะเมื่อใดที่ใจของเราสงบ ทุกอย่างรอบตัวเราก็เป็นเรื่องง่ายเสมอ......................