อ่านหนังสือ

ในช่วงเวลาที่พอจะมีเวลา.........ผมมักจะหยิบหนังสือขึ้นมาอ่าน การเดินไปร้านหนังสือ แล้วได้หนังสือที่ตัวเองสนใจกลับติดไม้ติดมือมาด้วย เป็นความสุขเล็กๆที่เกิดขึ้นเสมอ หลายคนมักจะถามว่า ทำยังไงให้เป็นคนรักในการอ่าน เพราะเค้าไม่ชอบอ่านหนังสือเลย.............เทคนิคง่ายๆของผมคือให้เริ่มจาก หาเรื่องที่เราสนใจและค้นคว้าลงไปให้ลึกตามความต้องการ และการที่จะลงลึกไปตามเรื่องที่เราสนใจ ก็เริ่มต้นจากการอ่านบันทึกตัวอักษร ที่มีอยู่ในหนังสือแต่ละเล่ม

การที่มนุษย์เรามีวิทยาการที่พัฒนาได้จนทุกวันนี้ เพราะความรู้จากคนรุ่นก่อนๆ ที่ค้นพบอะไร เจออะไรก็บันทึกผ่านระบบสัญลักษณ์ตัวอักษร แล้วส่งต่อมาให้รุ่นต่อๆไป ผมจึงมีความสุขเวลาที่เข้าห้องสมุด หรือได้อ่านหนังสือเสมอ จนบางครั้งรู้สึกว่า ใครที่พลาดการอ่านหนังสือไป อาจจะเสียโอกาสที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองสนใจ อย่างที่ลงทุนน้อยที่สุด และกลับมาทบทวนเรื่องนั้นๆได้เสมอ..........