จิตจักพรรดิ เล่ม 3

ใครเป็นแฟนหนังสือจิตจักรพรรดิ ตอนนี้เล่ม 3 วางแผงแล้วนะครับ นิยายแนวธรรมะที่สอดแทรกข้อคิดในการดำเนินชีวิต ตื่นเต้นและน่าติดตามเสมอ ..........