ความนิ่งและสงบ

ในบางย่านธุรกิจเต็มไปด้วยผู้คนมากมาย แต่ในบางเวลาที่ปราศจากผู้คน ก็ไม่ต่างจากสถานที่ที่สงบที่สุด คงเหมือนกับชีวิตคนเรา ที่บางครั้งเจอผู้คนมากมาย สนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้ แต่ในบางอารมณ์ก็ต้องการมีเวลาส่วนตัวที่อยู่กับตัวเอง พักกายและใจให้นิ่งๆ และปล่อยวางอะไรบางอย่างลง.................