ค่ายทูบีนัมเบอร์วันแคมป์

ตั้งแต่ค่ายทูบีนัมเบอร์วันครั้งที่ 1 จนถึงครั้งที่ 6 ผมได้มีโอกาสไปเป็นวิทยากร จนได้ออกแบบการแสดงถวายหน้าพระพักตร์ ชุดแรก เป็นโชว์ บิลลี่จีน ตามมาด้วย สาลวัน และล่าสุด Hush Hush ถึงแม้ว่าโชว์จะผ่านไปแล้ว ได้รับเสียงตอบรับจากผู้ชมเป็นอย่างดี แต่สิ่งนึงคือ ความตราตรึงที่ได้ชมของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ เสียงปรบมือ และความสุขของน้องๆที่ได้มีโอกาสร่วมงานด้วย เป็นกำไรชีวิตจริงๆครับ

ถ้าใครได้มาดูเบื้องหลังการทำงานกับน้องๆ จะทราบว่า สิ่งที่ผมสอนไม่ใช่แค่ท่าเต้น แต่เป็น "กระบวนการในการทำงานอย่าง เป็นมืออาชีพ " เพื่อให้งานออกมาเป็นระบบและเสร็จทันเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดมาก ต้องใช้กำลังกายและกำลังใจที่สูง ผมเชื่อว่าการเป็นวิทยากร คือ การใส่เมล็ดพันธ์ดีๆลงในน้องๆทุกคน เมื่อวันนึงที่เค้าเติบโตขึ้น เค้าจะได้นำทุกอย่างที่เราสอนมาใช้ในการดำเนินชีวิต...............

ขอขอบคุณโครงการทูบีนัเบอร์วัน ป้าหม่อม ทีมเอเจนซี่ และน้องๆทุกคน ที่ทำให้เราได้มีความสุขและประสบการณ์ดีๆร่วมกันครับ