ลายเสือยังอินอยู่เสมอ
Credit : Style.com

Photos : Tommy Ton