Rachel Park

หนึ่งในความประทับใจของเราจริงๆครับ ที่ลูกค้า VIP อย่างคุณ Rachel Park ก็เป็นลูกค้าที่ใช้ผ้าพันคอของ Martinphu
ซึ่งสามารถพันได้หลายแบบ รวมทั้งพันเป็นกระโปรงใส่กับเลกกิ้งก็ได้เช่นกันครับ
(ผ้าพันคอในภาพเป็นไหมคนละแบบกับไหมรุ่นใหม่ครับ ^ ^ )