ชีวิตกับการทำงาน

ชีวิตของคนเราต้องอยู่กับงาน งานทุกงานในโลกนี้ล้วนแต่สร้างสรรค์สังคมให้เจริญก้าวหน้าครับ เรียกว่า ทุกการทำงาน คือ การที่เรามีหน้าที่เป็นเฟืองตัวเล็กๆในการทำให้โลกหมุนไปข้างหน้า........ท่านพุทธทาสสอนไว้ว่า การทำงาน ก็คือ การปฏิบัติธรรมนั่นเอง โดยเฉพาะงานบางอย่างที่มีส่วนช่วยเหลือบริการผู้คนมากมาย ให้ได้รับความสะดวกสบาย งานทุกงานในโลกนี้ล้วนกลับมาเกี่ยวข้องกับการบริการทั้งสิ้น.......หากเราเจริญสติในระหว่างทำงาน ทำงานด้วยใจแห่งความเอื้ออาทร และเมตตากัน เราจะทำงานอย่างมีความสุข จะเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา เราจะทำงานด้วยความรักในงาน มีความซื่อสัตย์ในวิชาชีพของเรา

ส่วนผลที่ได้ นอกจากเราสุขใจแล้ว ก็ยังได้รับค่าตอบแทน ที่เป็นทั้งตัวเองและสิ่งดีๆจากสังคมเช่นกัน ผมอยากให้เราทุกคนตั้งใจทำงานทุกชิ้น อย่างมีคุณค่า ไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตาม แล้วผลที่ได้จะคุ้มค่ากับความตั้งใจแน่นอนครับ.............