Fashion


แฟชั่น ตีความหมายได้หลายอย่าง ความสนุกของมันอยู่ที่กระแสที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนไปอยู่เรื่อยๆ บางครั้งเราก็ตามมัน บางครั้งเราก็ไม่ตาม แล้วแต่ความชอบส่วนตัว ผมมองว่าแฟชั่นมักจะสอนอะไรในตัวของคนคนนั้นออกมาเสมอและไม่ได้แปลว่าต้องแต่งตัวเหมือนอย่างในนิตยสาร แต่หมายถึงมีไสตล์เป็นของตัวเอง ที่ตัวเองชอบ และช่วยในการส่งเสริมบุคคลิกภาพครับ.........................สินค้าแบรนเนมเปรียบเสมือนของวิเศษที่ช่วยให้การแต่งตัวดูสนุกและแตกต่าง................นอกจากคุณภาพชั้นเลิศทีดีที่สุดที่แต่ละแบรนแข่งขันกันนำเสนอ ก็ยังประกอบด้วยเรื่องราวมากมาย.................เมื่อเรากำลังสนุกอยู่ในอีกโลกนึง


สำหรับผมแฟชั่นไม่ได้แปลว่าแค่การแต่งตัว แต่คือรูปแบบการใช้ชีวิตของเราด้วย เสื้อผ้าอาจจะเป็นส่วนประกอบกหลักที่มองเห็นได้ง่าย แต่บุคคลิก แนวความคิด ก็เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่อยู่ข้างใน แล้วมุมมองแฟชั่นของคุณคืออะไรครับ ???