พระบรมสารีริกธาตุ
วันนี้ซื้อที่ใส่พระบรมสารีริกธาตุมาใหม่ครับ เป็นสิ่งมหามงคลที่ผมได้รับตกทอดมาจากน้องชายที่น่ารักคนนึงที่ตั้งใจมอบให้ ขอบุญกุศลที่ได้จากการสร้างบุญและความดีงามทั้งหลาย จงบังเกิดแก่ผู้อ่านทุกท่านด้วยครับ