อุปกรณ์แก้ทรงเสื้อผ้า

นี่..........คืออุปกรณ์ที่ผมใช้แก้เสื้อผ้ากางเกง สายวัดและดินสอเขียนผ้า อุุปกรณ์ง่ายๆที่ช่วยให้เราวัดขนาดเสื้อผ้า และเขียนจุดที่ต้องการแก้ไขให้กับช่างครับ........... ซึ่งช่างจะมีความสุขมากเพราะว่าวัดและขีดจุดที่เราต้องการไว้แล้ว ช่างเพียงแต่เย็บตามที่เราต้องการ และไม่นานกางเกงทรงใหม่ก็อยู่ในตู้เสื้อผ้าผมแล้วครับ ^ ^