She waers Prada

Devil wears Prada จริงๆก็งานนี้ละครับ แอนนา วินทัวร์ บก.โว้คอเมริกา ใส่ชุดของปราด้า สร้อยคอประจำตัวและแว่นตา ให้สมกับฉายาที่ทุกคนทั้งให้จริงๆ