ซองใส่ ipad ของ Dunhill


หลังจากไอแพดเริ่มเป็นที่นิยมแบรนต่างๆก็ทำซองสำหรับใส่เพื่อความหรูหราและสะดวกต่อการใช้งาน ประเด็นที่น่าสนใจคือ ซองใส่เหล่านี้มักจะมีราคาแพงกว่าตัวเครื่องนี่ซิครับ..........นอกจากต้องซื้อเทคโนลี ซึ้อซองแฟชั่น ก็ยังต้องเสียเงินค่าแอฟต่างๆอีกด้วย งานนี้มีแต่จ่ายกับจ่ายจริงๆ ^ ^