ดอกไม้ริมทาง

ภาพนี้เป็นดอกไม้ที่ขึ้นอยู่ข้างทางริมถนนแถวบ้านผมเองครับ.........แต่ผมเดินผ่านไปมาไม่รู้นานเท่าไหร่ จึงได้มองดูความงามที่อยู่ข้างทาง.........ความงดงามตามธรรมชาติที่ไม่ได้ปรุงแต่ง