ความสุขอยู่ที่ไหน

หลายคนมักจะมองว่า ความสุขของเรานั้นอยู่ที่วัตถุที่เราได้ครอบครอง ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทอง ข้าวของที่เราสะสมไว้........แต่นั่นเป็นแค่เพียงเปลือกนอกเท่านั้น เพราะความสุขที่แท้จริง อยู่ในหัวใจของเรานี่เอง........ผมมองการดำเนินชีวิตที่เรียบง่ายของเจ้าของร้านซักรีดที่อพาท์เม้น ตื่นมาก็ทำงานที่บ้านตัวเอง เย็นๆปั่นจักยานไปหาอะไรทาน กลับมาตีแบด ไม่ได้ต้องเร่งรีบ แข่งขัน แต่ใช้ชีวิตที่เรียบง่าย สงบ และมีคุณค่า........ภาพเหล่านี้สะท้อนให้เราเห็นว่า ความสุขไม่ได้อยู่ที่ข้าวของมากมายที่เราต้องมี ต้องใช้ ต้องหามาให้ได้......แต่อยู่ที่ใจของเรา ถ้าเรารู้สึกว่าเพียงพอแล้วต่อการดำเนินชีวิต ความสุขก็คงลอยอยู่ตรงหน้าเรา..................