Amani

เวลาที่แบรนดังแล้ว อะไรก็ขายได้ แม้กระทั้งโรงแรมของ Amani ยังไม่รวมถึงร้านอาหารและไลน์สินค้าทั้งสามแบรนดัง..............มันอาจจะดูมั่งคั่งนะครับ ที่มีไลน์สินค้าเยอะ แต่สำหรับผม Giorgio Amani เท่านั้นคือตัวตนที่แท้จริงของเค้า แบรนอื่นๆเหมือนกับการหาทุนมาซัฟฟอทในการทำแบรนหลักจริงๆ