BV BAGผมเป็นคนที่หลงในงานเครื่องหนังสานของ BV มาโดยตลอดครับ การนำหนังมาสาน ผสมผสานกับการออกแบบสมัยใหม่ คือ ที่สุดของความเป้นเอกลักษณ์ของ BV อย่างแท้จริง......