รันเวย์ชีวิต !


บางครั้งเราก็สามารถพบเห็นสไตล์ดีๆได้ตามท้องถนนครับ เป็นรันเวย์ในชีวิตจริงของเรา ไม่ต้องมี Spotlight มาส่อง ไม่มีเพลงประกอบ ไม่มี Logo แต่ก็สามารถสะกดทุกสายตาให้หันมาหยุดมอง แล้วยิ้มได้เช่นกัน !