ผมว่าปีนี้เป็นปีแห่งโท๊ตแบกจริงๆ

ใบนี้ของมาร์ครับ