Hermes


คงไม่ต้องบรรยายกันมาก เรื่องกล่องสีส้มที่ทุกคนจะรู้จักและปรารถนาครับ พอมารวมตัวกันฉลองในเทศกาลปีใหม่ก็ดูสวยงาม ว่าแต่จะมีใครซื้อให้ผมบ้างมั้ยน้า..........! ^_^