การเปลี่ยนแปลง

สิ่งที่ใจของเรากลัวมาก คือ การเปลี่ยนแปลง เพราะเราไม่รู้ได้เลยครับว่าสิ่งที่เราจะเปลี่ยนนั้นจะดีหรือไม่ดี แต่เมื่อถึงจุดนึง จะมีอะไรบางอย่างมาทำให้เราเชื่อมั่นในการเปลี่ยนแปลงนั้น ลองดูว่าใจขณะนั้นของเราเป็นอย่างไร มีความรู้สึกอย่างไร ดูไปเรื่อยๆ เราจะรู้สึกผ่อนคลาย ขอให้เราดูใจของเราจริงๆ เราจะไม่รู้สึกกังวลการการเปลี่ยนแปลงชีวิต หน้าที่การงาน แฟน การดำรงชีพอยู่เลย เพราะเราจะรู้ว่า ไม่มีอะไรที่เที่ยงในชีวิต ไม่วันนี้พรุ่งนี้เราก็ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ขอให้เราปรับตัวเหมือน น้ำที่ไหลไปตามภาชนะ ขอให้เราเป็นน้ำเย็น ที่อยู่ที่ใดส่งคมนั้นๆก็จะชุ่มชื่นและสัมผัสกับความเย็น