พัฒนาองค์กร

บางครั้งการพัฒนาองค์กร ไม่สามารถทำได้คนเดียวครับ มันคือค่าเฉลี่ยของความคิดและความสามารถของทุกคนในองค์กรมากกว่า เพียงแต่เรามีผู้นำที่คอยเป็นผู้ประสานและสรุปแนวทางการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนครับ ผมว่าผู้นำเป็นส่วนสำคัญมากในการเป็นหางเสือ พาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ แต่ทุกอย่างจะเดินหน้าไปไม่ได้ หากไม่มีทีมงานที่มีคุณภาพและมีเป้าหมายเดียวกันครับ ทุกคนในองค์กรล้วนแต่มีความสำคัญ ตามบทบาทและหน้าทีของแต่ละคน ผมเองไม่เคยคิดว่าใครสำคัญกว่าใคร แต่อยู่ที่ว่าสถานการณ์ไหน ใครจะมีบทบาทในแบบที่ตัวเองถนัด การนำเอาสิ่งดีๆและความคิดมาแชร์กัน และพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้า ช่วยให้ทุกฝ่ายได้ค่าเฉลี่ยของความคิดครับ นั่นคือการจัดประชุม ความจริงอาจจะไม่ต้องซีเรียสขนาดมีเลขานั่งจด แต่เป็นการปรึกษาหารือถึงปัญหาต่างๆและแนวทางในการแก้ไขเท่านั้นเอง

บางครั้งการคิดคนเดียว ทำคนเดียวอาจจะดูง่ายและเร็วกว่า แต่ไม่ยั่งยืนครับ การระดบสมอง อาจจะช้าไปนิด แต่ได้เฉลี่ยความพอใจให้กับทุกๆฝ่ายเลย ที่สำคัญเราอาจจะได้อะไรดีๆ หากเราให้แม่บ้าน และคนชงกาแฟเข้าร่วมประชุมด้วย เพราะว่าเค้าจะมองอะไรที่เรามองไม่เห็น ไม่ได้มองอย่างในตำรา แต่มองจากภาพแห่งความเป็นจริงที่เค้ามองเห็น ลองนำไปใช้ในองค์กรดูนะครับ เผื่อว่าจะได้อะไรใหม่ๆมากขึ้น