บริษัทชีวิต 1

ผมเชื่อว่าในโลกไซเบอร์ คงมีนักบริหารดังๆและเก่งๆหลายท่านที่เดียวครับ และอีกหลายคนก็คงอยากจะมีกิจการของตัวเองในรูปแบบของบริษัท วิชาการบริหารและการจัดการ กำลังได้รับความนิยม ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ผมเห็นผู้คนที่เรียนจบมาทางด้านนี้ แต่ไม่ประสบความสำเร็จในการทำงาน มากมาย ตั้งแต่ธุรกิจระดับเล็ก จนถึงการบริหารองค์กรใหญ่ๆ


ก่อนที่เราจะไปบริหารและจัดการชีวิตของพนักงาน รวมทั้งองค์กร สิ่งแรกที่เราต้องบริหารให้ได้ คือ บริษัทชีวิตของเราครับ มีเราเป็นเจ้าของ มีเราเป็นพนักงาน มีเราเป็นทุกตำแหน่งในบริษัท ถ้าเราสามารถที่จะจัดการบริษัทชีวิตของเราเองได้ ให้มีความมั่นคง ให้มีความสุขกับการดำเนินชีวิต รับรองว่า การจะบริหารบริษัทอื่นๆ คงไม่ใช่เรื่องยากเกินความสามารถของเราครับ ลองกางตำรา และหนังสือ How To ทั้งหลายที่เราสะสมเอาไว้ นำหลักและเทคนิคต่างๆ มาปรับใช้กับบริษัทชีวิตตัวเองก่อน เช่น การวางแผนทางการเงิน การสร้างมูลค่าเพิ่ม การให้สวัสดิการสังคม การพัฒนาองค์กรให้ยั่งยืน และเทคนิคการเอาใจเจ้านาย เอาใจลูกน้อง เปลี่ยนแค่ว่า องค์กรเรามีพนักงานคือ เราเพียงคนเดียวครับ ผมคิดว่าจะทำให้ชีวิตของเราดำเนินไปในทางที่ดีขึ้นแน่นอน โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานอิสระ ไม่ได้มีสังกัด และไม่ได้ทำงานในองค์กร มีตัวเองเป็นเจ้านาย มีตัวเองเป็นลูกน้อง.............................จะสามารถสร้างงานและงเงินอย่างมีความสุขได้ครับ ส่วนเทคนิคต่างๆจะนำมาเสมอไว้ในตอนต่อไป..............................